Hírek, aktualitások:Óvodai beíratás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) pontja és Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2017.(III.14.) Képviselő-testületi határozata alapján az önkormányzat által fenntartott óvodába a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja és helye:
2017. április 25 – 26 - 27, naponta 8.00 – 16.00 óra között,
Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth u. 21.)

Az óvoda felvételi körzete Csörög község közigazgatási területe.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti.
Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodai beíratáshoz szükséges iratok:
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ száma,
• a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2017. május 18.
A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

"NYISD KI RÓZSÁM KAPUDAT!"
SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT KEDVES SZÜLEIKKEL 2017.április 12-én 9-11-ig tartó HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSUNKRA.
CSIRI- BIRI ÓVODA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE

(feltöltve: 2017.03.28.


Értesítés!
Ezúton értesítem a kedves szülőket, hogy a 10/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat értelmében a Csörögi Csiri- Biri Egységes Óvoda- Bölcsődében a nyári zárva tartás időpontja 2017. július 31. napjától – 2017. augusztus 25. napjáig tart. 2017. augusztus 28-án hétfőn nevelési értekezletet tartunk.
Az intézménybe beíratott gyerekeket 2017. augusztus 29-től várjuk.
A csoport névsorok későbbi időpontban kerülnek kiírásra.
Gáspár Tiborné
Óvodavezető
Csörög.2017.február 13.

(feltöltve: 2017.02.13.2016/17 év Óvodai csoportok névsora:


Katica Bölcsődei csoport
Felhő csoport
Napocska csoport
Szivárvány csoport

(feltöltve: 2016.07.06)

2016. januártól újra elindult az úszásoktatás.
(feltöltve: 2016.01.29)
" 2016. 01. 26.-án a Szegedi Látványszínház érkezett óvodánkba egy nagyon színvonalas előadással. A műsor nagyon színvonalas volt, tele humorral, gyerekek számára könnyen érthető tartalommal, mozgással, tánccal. Reméljük, alkalmunk lesz még az óvodánkban köszönteni a Színház művészeit."
(feltöltve: 2016.01.29).
A honlapot működteti Csörög község önkormányzata. A honlapot készítette: Molnár László