Álláshirdetés

Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves korú gyermekek nevelése az óvoda pedagógiai programja alapján


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedagógusi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,


Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű magas szintű tolerancia, együttműködés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• óvodapedagógusi diploma, erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Tiborné nyújt, a +36305753518 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Gáspár Tiborné részére a csorog.ovi@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Gáspár Tiborné, Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.óvoda.csorog.hu - 2020. december 8.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. .
A honlapot működteti Csörög község önkormányzata. A honlapot készítette: Molnár László